Privacyverklaring Pro Show Musicals (PSM)

Functionaris gegevensbescherming

Pro Show Musicals, handelend als producent van musicals en gevestigd aan de Dorpsstraat 64, te Dirkshorn, is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Lars van der Brugge is Functionaris Gegevensbescherming van Pro Show Musicals en te bereiken via info@proshowmusicals.nl.

Contactgegevens

https://www.proshowmusicals.nl
Dorpsstraat 64
1746 AD Dirkshorn
06-27894997
KvK-nummer: 82279136

PSM vraagt gegevens van...

Wij vragen van auditanten en online boekers van toegangsbewijzen om hun adresgegevens in te vullen, zodat wij hen de benodigde informatie per post kunnen versturen. Het achterlaten van het e-mailadres is nodig voor het versturen van digitale informatie en bestanden. 

 Iedereen kan zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Ten allen tijde kan men zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Onderaan iedere nieuwsbrief staan de mogelijkheden hiervoor.

Welke gegevens?

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Info gegevens delen met PSM.

Bij toetreding tot een lopende Pro Show Musical productie alswel bij het bestelling van toegangsbewijzen voor een Pro Show Musical voorstelling, zullen de door deelnemer / bezoeker verstrekte gegevens ter beschikking worden gesteld aan Pro Show Musicals. Indien binnen 14 dagen daarna geen bezwaar wordt aangetekend, is de deelnemer / bezoeker gebonden om zich aan de data en andere gegevens die zijn opgegeven en vermeld te houden.

Voorgenoemde informatie dient door Pro Show Musicals zorgvuldig te worden bewaard. Pro Show Musicals is verplicht inzage van informatie over de deelnemer / bezoeker, toe te staan aan de deelnemer / bezoeker. Informatie blijft in het bezit van Pro Show Musicals zolang de deelnemer onderdeel uitmaakt van de Pro Show Musicals-producties of zolang de voorstelling van de bezoeker niet gecanceld of opgevoerd is.

Hoe lang bewaard?

Na beëindiging van deelname aan een Pro Show Musical productie zal de informatie van de deelnemer binnen 6 maanden worden vernietigd.

Na beëindiging of annulering van de voorstelling van Pro Show Musicals waarvoor bezoeker kaarten heeft gereserveerd, zal de informatie van betreffende bezoeker binnen 6 maanden na uitvoeringsdatum worden vernietigd.

Pro Show Musicals verstrekt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de deelnemer of bezoeker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik beeld & audio

Deelnemers aan de Pro Show Musical producties verlenen toestemming aan Pro Show Musicals om het portret van de deelnemer en zijn/haar naam te gebruiken ten behoeve van de promotie van Pro Show Musicals of daarvan afgeleide producten. Deze toestemming omvat onder andere en uitdrukkelijk het recht van Pro Show Musicals om voorafgaand en tijdens de repetities, doorlopen en voorstellingen gemaakte foto’s te publiceren op de website van Pro Show Musicals en in promotionele materialen zoals programmaboeken, flyers, en/of anderszins.

Pro Show Musicals is bevoegd al het verkregen beeld- en geluidsmateriaal van de productie te gebruiken en met één of meer derden overeenkomsten te sluiten op door PSM overeengekomen voorwaarden. PSM vrijwaart de deelnemer voor iedere vorm van aansprakelijkheid op overeenkomsten welke PSM met een of meer derden is aangegaan.

Rechten

Deelnemers van Pro Show Musicals hebben te allen tijde recht om opgeslagen gegevens in te zien, of aan te laten passen / verwijderen. Het afmelden voor de nieuwsbrief, kan men zelf doen. Men heeft het recht om een klacht in te dienen als dit niet correct gebeurt. Dat kan via Autoriteit Persoonsgegevens.

Pro Show Musicals

Gebruik van Cookies

Pro Show Musicals gebruikt alleen technische en functionele cookies, alswel analytische cookies die geen inbreuk maken op persoonlijke privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de bezoekers computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van bezoekers.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van bezoekers. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de browser instellingen worden verwijderen.

Beveiliging

De website van Pro Show Musicals heeft een SSL certificaat. Wij nemen de bescherming van privé gegevens dan ook heel serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat persoonlijke gegevens niet goed beveiligd worden of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan verzoekt Pro Show Musicals dringend om telefonisch contact op te nemen of te mailen via info@proshowmusicals.nl.